Käyttöehdot

Oma Mind verkkokurssin osittainenkin kopiointi, muuhun kuin omaan käyttöön tai markkinoinnin edistämiseen, on tekijäoikeuslain mukaisesti kielletty ilman kirjallisesti etukäteen annettua Mind Repression Oy:n lupaa.

Oma Mind on rekisteröity tuotemerkki ja sillä on kaikki oikeudet sisältöön. Pidätämme itsellämme oikeuden sisällön muuttamiseen ja päivittämiseen.

Käyttäjä saa tunnukset, jotka ovat ostohetkestä vuoden ja aktivointihetkestä puoli vuotta hänen käytössään. Oma Mind kirja on käyttäjän omaisuutta ja jää hänelle kurssin jälkeen. Käyttäjä on vastuussa omista tunnuksistaan ja salasanastaan. Tunnukset on tarkoitettu yhdelle henkilölle. Jos käyttäjä antaa kurssin lahjaksi, tunnukset on tarkoitettu vain lahjan saajalle. Käyttäjällä ei ole oikeutta levittää kurssin sisältöä tai antaa tunnuksiaan toisen käyttäjän käyttöön.

Käyttäjä ymmärtää, että Oma Mind verkkokurssia ei ole kehitetty hoidolliseksi tuotteeksi mielenterveysongelmiin. Käyttäjä ymmärtää, että Oma Mind verkkokurssi voi saada aikaan voimakkaita kokemuksia ja tunteita. Oma Mind verkkokurssin kehittäjä ei vastaa prosesseista, joita kurssi saa yksittäisessä käyttäjässään aikaan.

Mind Repression Oy:n korvausvelvollisuus rajoittuu aina korkeintaan vain Oma Mind kurssista maksettuun hintaan. Mind Repression Oy ei ole korvausvelvollinen kurssin käyttäjälle välillisesti aiheutuneista kustannuksista.

Oma Mind verkkokurssin kehittäjät eivät ole vastuussa yleisistä verkkohäiriöistä tai palvelimen kaatumisesta. Oma Mind kurssin kehittäjät sitoutuvat reagoimaan kaikkiin teknisiin ongelmiin heti, kun ne on saatettu heidän tietoonsa. Oma Mind verkkokurssin kehittäjät tiedottavat ongelmista www.omamind.fi sivuilla. Oma Mind verkkokurssin kehittäjät eivät vastaa yleisissä ongelmatilanteissa yksittäisten käyttäjien s-postiviesteihin, vaan käyttäjä on vastuussa tiedotteiden seuraamisesta.

Mikäli asiakas haluaa perua kaupan, hänellä on velvollisuus poistaa kaikki kurssin kautta saatu materiaali käytöstään ja tallennusvälineistään.

Mind Repression Oy:llä on oikeus halutessaan lakkauttaa Oma Mind verkkokurssi, jolloin tuotetta ei voi enää ostaa. Mikäli palvelu lakkautetaan, jo maksaneille tuotteen tilanneille henkilöille, jotka eivät ole vielä aktivoineet tunnuksiaan, palautetaan kaikki maksut täysimääräisinä ja viivytyksettä. Niillä käyttäjillä, jotka ovat jo aloittaneet kurssin suorittamisen, on palvelun myynnin lakkauttamisesta huolimatta 6kk aikaa suorittaa kurssi loppuun.

Oma Mind verkkokurssin käyttäjien tietoja ei lähtökohtaisesti kerätä, analysoida tai jaeta kolmansille osapuolille. Käyttäjä on kuitenkin tietoinen siitä, että verkkokurssialusta (https://moodle.org/) ei ole kokonaisuudessaan Oma Mind verkkokurssin kehittäjien kehittämä ja voi täten sisältää ohjelmistokoodia, josta kehittäjät eivät ole olleet tietoisia. Oma Mind verkkokurssin kehittäjät pyrkivät aina korjaamaan havaitut ongelmat näiden tultua ilmi, mutta eivät ole vastuussa näistä syntyneisiin välillisiin tai välittömiin haittoihin. Tietoja voidaan kerätä ohjelmiston kehittämiseen havaitun epäkohdan korjaamiseksi ja asiakaspalvelun parantamiseksi. Kerättyjä tietoja ei säilytetä, vaan ne tuhotaan tapauksen selvittyä.

Pidätämme oikeuden muuttaa näitä tällä sivulla lueteltuja käyttäjien käyttöehtoja. Uudet ehdot päivitetään suoraan sivuille ja suuremmista muutoksista ilmoitetaan erikseen. Käyttäjä on vastuussa huomioimaan pienemmät muutokset.