Esittely ja tavoitteet

2. Aloittaminen - T1

Muutos on mahdollinenOma Mind -verkkokurssin tärkein tavoite on vahvistaa itsetuntemustasi ja mahdollistaa muutos, jota elämääsi haluat.

Materiaalin avulla voit tehdä tiedostamatonta tai vain osin tiedostamaasi tietoiseksi. Verkkokurssin edetessä voit hyväksyä minuuteesi kuuluvaksi sellaista, josta et ole ehkä ennen tiennyt, et ole pysähtynyt miettimään tai jonka olet halunnut tai joutunut työntämään pois mielestäsi.

Psyykkinen tietoisuus valaisee, selventää ja tekee mahdolliseksi havaita erilaisten ongelmiesi yksityiskohdat. Tämä uusi tietoisuus mahdollistaa muutoksen.

Terapeuttinen muutos edellyttää psyykkistä työtä. Työ on aina työlästä ja vaatii ponnisteluja. Jokainen vastustaa muutosta, vaikka samalla sitä tahtoisikin. Muutosvastarinnan syynä ovat ahdistus, suru ja pettymys, kun ihmisen on luovuttava tutuista, ehkä lapsenomaisista tyydytyksen lähteistä.

Oma Mind -verkkokurssi auttaa sinua tiedostamaan muutoksen esteitä ja antaa sinulle konkreettisia, muutoksen mahdollistavia välineitä. Muutos on sinunkin kohdallasi mahdollinen!

Muutoksen mahdollisuudesta kertovat seuraavat seitsemän ehtoa. Mitä useampia näistä voit täyttää, sitä todennäköisempää on, että voit Oma Mind -verkkokurssin avulla käynnistää muutoksia omissa uskomuksissasi, ajatuksissasi tai toimintatavoissasi.


Muutoksen mahdollistamisen seitsemän ehtoa:

  1. Muutoksen kokeminen tarpeelliseksi
  2. Valmius kokea voimakkaita kielteisiäkin tunteita, jotka muutoksen käynnistäminen saa aikaan
  3. Tietoisuus ongelmasta
  4. Ongelman rohkea haastaminen
  5. Yritys ja tahto muuttua, aktiivinen vastuullisuus
  6. Toiveikkuus muutoksen suhteen
  7. Sosiaalinen tuki muutokselle

Aina kun näet tämän kynän, tulee vastaus kirjoittaa Oma Mind -kirjaan. Verkossa näkyvät tehtävät ovat mallinnuksia, eivätkä niihin kirjatut tiedot tallennu pysyvästi.
Tehtävä 1

Mitä ajatuksia minussa herättää lause: ”Terapeuttinen muutos edellyttää psyykkistä työtä”?

Miten suhtaudun työn tekemiseen?