Henkilöhistoria

1. Henkilöhistoria

Henkilöhistoria


Henkilöhistoriani on ajallinen jatkumo, jossa olen ollut eri ikäisenä. Olen syntynyt ja varttunut ainutlaatuisessa ympäristössä, jossa minuun ovat vaikuttaneet hyvin, hyvin monenlaiset ihmiset ja asiat, tapahtumat ja paikat. Minun on tunnettava historiani, jotta koen minuuteni jatkuvana.


Marjo Kankkonen
Henkilöhistorialla tarkoitetaan yleensä tietyn henkilön ja suvun historiaa. Kun lähdet tutkimaan itseäsi, sukupuun avulla nousee esiin perimäsi. Perimä ei tietenkään yksin määrää kohtaloasi. Lapsuuden kokemukset ja jokaisen aikakauden tavat ja normit ovat omalta osaltaan rakentamassa sinun henkilöhistoriaasi. Jokainen ihminen ja perhe on aina osa ympäröivää kulttuuria, sen tapoja ja uskomuksia.